Lưu trữ

Archive for the ‘Flash’ Category

Thiết kế flash tải chương trình theo phần trăm

Trong bài này, Quản Trị Mạng xin hướng dẫn tới bạn đọc cách thiết kế một giao diện đang tải chương trình bằng Actions Script. Có thể sử dụng tạo hình mẫu như trong bài hoặc tạo bất kỳ hình nào mà bạn muốn.

Bước 1 Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Flash

Tạo trò chơi bóng bàn (Flash CS4)

Trong bài này, bạn sẽ sử dụng motion tween để tạo một trò chơi bóng bàn đơn giản. Các bước thực hành như sau:

1. Chuyển về vùng làm việc mặc định.

Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash, tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành.

2. Tạo mới một flash document.

3. Lưu một flash document.

Chọn folder FLASH CS4 ONLINE, sau đó lưu file này lại với tên 009_pingpong.fla

4. Import hình vẽ guide để làm đường dẫn cho motion tween.

4.1. Chọn File > Import > Import to Stage… từ menu:

4.2. Trong hộp thoại Import, trỏ đến file guide.jpg và bấm nút Open: (file guide.jpg được đính kèm theo bài có kích cỡ 550×400 pixel để sử dụng) Xem chi tiết…

Chuyên mục:Flash
%d bloggers like this: